fbpx

VI HAR SAMLET

dokumenter og links

HER KAN DU FINDE, LÆSE OG DOWNLOADE

- relevante oplysninger, årsrapporter, vedtægter, undersøgelser, tilsynsrapporter mv

ÅRSRAPPORTER

VEDTÆGTER

TILSYNSRAPPORTER FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

  • KPR UMV 2022 Datarapportering

  • KPR UMV 2022 Bilag tekstbesvarelser

  • KPR UMV 2022 Benchmarkingrapport

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING

  • evaluering af skolens samlede undervisning

LINKS

Uddannelsesstatistik.dk

Klik videre på billedet...

Børne- og Undervisningsministeriets site med resultater og statistikker fra landets skoler - både folkeskoler og privatskoler.

Her vises en række informationer om den enkelte skole:

  • karaktergennemsnit ved afgangsprøver
  • gennemsnitlige elevantal pr klasse
  • samlede antal elever
  • overgang til ungdomsuddannelse

og alle tal sammenlignes med kommune- og landsgennemsnit.

Børne og Undervisningsministeriet

Klik videre på billedet...

Børne- og Undervisningsministeriets hovedhjemmeside opdateres dagligt med nyt om lovgivning, initiativer, retningslinjer, bekendtgørelser mv.

Retsinformation

Klik videre på billedet...
'Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv' findes på retsinformation.dk, hvor love, beslutningsforslag, regler og afgørelser kan hentes fra ministerier, Folketinget og Folketingets Ombudsmand.