fbpx

To afdelinger

med S-tog i midten

Om Køge Private Realskole

Drømmer du om at give dit barn en skolegang med fokus på faglighed, et fællesskab centreret om høj trivsel og gensidig respekt samt et trygt miljø, der skaber grobund for faglig udvikling og dannelse? Så er Køge Private Realskole det rette sted for dit barn. 

Flere end 600 elever har hver dag sin gang på vores skole. Eleverne er fordelt på klassetrinene 0.-9. klasse. Derudover har vi som den eneste skole i Danmark “Maternelleklasser”, der er et tilbud om skolegang til børnehavebørn i alderen 4-5 år. Læs mere om vores Maternelleklasser her

På tværs af klassetrin, elever og lærere deler vi stærke værdier og stolte traditioner, som har til formål at sikre et fælles udgangspunkt for at fremme faglig udvikling og personlige kompetencer. 

Faglighed og dannelse i centrum
På Køge Private Realskole har vi tradition for høj faglighed og dannelse. Det er vigtigt for os, at vores lærere har et højt fagligt niveau og pædagogiske evner, da kombinationen kan realisere og udvikle elevernes potentiale. Vi har fokus på at motivere eleverne og at stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære, opdage og erkende. 

Trivsel og respekt
På skolen har vi et fælles ansvar til at sikre en høj trivsel og respekt til hinanden. Der skal være et positivt fællesskab. Det gælder både mellem elever, lærere, forældre og øvrige. Vi tror nemlig på, at vi udvikler os bedst i samspil med andre. 

Derudover skal der være plads til en åben, tillidsfuld og ærlig dialog, hvor vi udviser respekt for hinanden uanset forskelligheder. Det vægter vi højt, fordi vi mener, at et trygt miljø skaber de bedste betingelser for, at vores elever tør, har lyst og kan udvikle sig fagligt. 

Tryghed og faste rammer
En tredje væsentlig værdi, der fylder på skolen, er tryghed og faste rammer. For os er et trygt undervisningsmiljø lig med faglig udvikling, fordi tryghed giver ro og mulighed for fordybelse og dermed udvikling. 

Derudover værdsætter vi også faste rammer. Vi har tradition for klare roller mellem lærere og elever, hvor vi også er tydelige omkring ansvaret og forventninger i samarbejdet. Det er vores erfaring, at det giver en tryghed og ro hos eleverne. 

Indskoling
På Køge Privat Realskole danner høj faglighed, respekt og traditioner rammerne for et unikt fællesskab. Allerede fra første skoledag i indskolingen prioriterer vi høj faglighed og lægger vægt på både tidlig læsestart og sprogstart. Vi har fokus på gensidig respekt og anerkendelse, hvilket betyder, at eleverne fra starten tiltaler vores engagerede undervisere som hr. og fru. Vores traditionsrige skole byder også på en lang række faste traditioner, herunder morgensang fra den danske højskolesangbog.

Loading...

Mellemtrinnet
På Køge Privat Realskole fokuserer vi både på faglighed og socialt fællesskab i mellemtrinnet. Eleverne opdeles i delehold for at styrke venskaber og gensidig respekt. Alle undervisere omtales som hr. og fru, hvilket understreger respekten mellem lærer og elev. Fra 1. klasse får eleverne undervisning i kinesisk, som udvider deres kulturelle horisont, og vores lejrture har et internationalt fokus, der øger global forståelse. Vi forbereder dit barn til udskoling med fokus på rettigheder, disciplin og pligter.

Loading...