fbpx

PRISER OG VILKÅR

PRAKTISK INFORMATION OM OPTAGELSE

DEPOSITUM

Alle nye elever skal indbetale et depositum svarende til 1 måneds skolepenge, når de modtager bekræftelse om optagelse. Depositummet vil blive modregnet, når der indbetales skolegang første gang. 

BETALINGSBETINGELSER

Skolepenge betales i 11 rater. Den første forfalder d. 1. august, og den sidste rate forfalder d. 1. juni. Det gælder også for vores 9. klasser. 
Betalingerne forfalder 1. bankdag i måneden. Ved for sen indbetaling vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00. 
Alle betalinger skal tilmeldes betalingsservice. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00, såfremt betalingerne ikke tilmeldes betalingsservice. 
Der skal indbetales skolepenge for den indeværende måned, hvis eleven starter før d. 20. i måneden. Begynder eleven efter d. 20. i måneden, så sker der først en opkrævning den efterfølgende måned. 

Skolepengene reguleres hvert år pr. 1. januar.

UDMELDELSE

Ønsker du at udmelde dit barn, så skal det ske skriftlig til skolens kontor. Udmeldelsen skal ske med 3 måneders varsel til den første i måneden.

SKOLEPENGE

DKK2.127 /MD

 • SØSKENDERABAT 1/1-2023
 • Andet barn 25%
 • Tredje barn 50%
 • Fjerde barn 100%
 • Skolepenge pr. 1/1-2024 kr. 2.182,-
 • SØSKENDERABAT 1/1-2024
 • Andet barn 20%
 • Tredje barn 40%
 • Fjerde barn 100%

SFO

DKK1.745 /MD

 • SØSKENDERABAT 1/1-2023
 • Andet barn 25%
 • Tredje barn 50%
 • Fjerde barn 100%
 • SØSKENDERABAT 1/1-2024
 • Andet barn 20%
 • Tredje barn 40%
 • Fjerde barn 100%

KLUB

DKK700 /MD

 • 4. - 7. klasse
 • Der ydes ikke søskenderabat i Klubben

FULDTIDS-SFO

DKK1.700 /MD

 • Gælder kun førskole-børn i perioden 1. april - 30. juni
 • Der ydes ikke søskenderabat i fuldtids SFO'en

MATERNELLE INKL. SFO

DKK725 /MD

 • 1 dag pr uge for førskole børn

LEJRSKOLE OG TURE

Alle elever skal deltage i årets studieture og ekskursioner. Priserne for turene varierer fra år til år.

Studieturenes varighed bliver længere i takt med eleverne bliver ældre. Prisen vil afspejle varighed, lokation og indhold. 

0-3 klasse rejser typisk til et sted på Sjælland.

4-5 klasse rejser typisk til et sted i Danmark.

6-9 klasse rejser typisk udenlands. 

Betalingen opkræves sammen med skolepengene.