Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

Niveaudeling

Niveaudeling

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at give vores elever den bedst mulige skolegang med et stort fagligt udbytte. Der kan være stor forskel på det faglige niveau hos vores elever, og det kan være svært at favne alle.

Vi har derfor niveauinddelt undervisning, der har til formål at tilgodese elever på alle niveauer. Det betyder, at eleverne fra 4. klasse i udvalgte fag bliver inddelt på forskellige faglige niveauer. Fordelen er, at den enkelte elev bliver udfordret på det niveau, hvor eleven befinder sig. Er eleven god til matematik, så kræver det undervisning og udfordringer, der kan understøtte det, så eleven ikke mister motivationen eller interessen. Ligeledes er det også vigtigt, at elever, der har svært ved eksempelvis matematik, får undervisning, hvor der er plads til, at tingene bliver forklaret en ekstra gang. Det kan ovenikøbet også være en succes for eleverne at være sammen med ligesindede, fordi de i højere grad oplever at kunne følge med undervisningen.

Denne niveauinddeling er dynamisk, og det vil sige, at elevernes faglige niveau løbende vurderes for at sikre, at udfordringerne er passende. Det er faglæreren, der står for at teste og inddele eleverne.

Det er vores erfaring, at niveauinddelingen giver en langt mere målrettet undervisning, som er til stor gavn for elever på alle niveauer. Det betyder også, at der er en større ro i undervisningen, fordi eleverne stimuleres og udfordres på deres respektive niveauer. Derudover skaber det også venskaber på tværs af årgangen, fordi klasserne på den enkelte årgang blandes i den niveauinddelte undervisning.