Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

Det formelle

Her kan du finde, læse og downloade

– relevante oplysninger, årsrapporter, vedtægter, undersøgelser, tilsynsrapporter mv

Årsrapporter

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Vedtægter

KPR vedtægter 2020

Trivselsmåling

Køge Private Realskole iværksætter trivselsmåling hvert tredje år

Eleverne får lejlighed til at udtrykke deres mening på en række punkter. Målingerne foretages særskilt for 1.-3. årgang og 4.-9. årgang

Næste gang er i 2024

Forældretilfredshedsundersøgelse

Foretages årligt af skolens bestyrelse

Resultatet uploades til hjemmesiden og bruges til at videreudvikle og styrke skolen

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport 2023-2024

Tilsynsrapport 2022-2023

Tilsynsrapport 2021-2022

Tilsynsrapport 2020-2021

Tilsynsrapport 2018-2019

Tilsynsrapport 2017-2018

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning 2022-2023

Evaluering af skolens samlede undervisning 2021-2022

Links

Uddannelsesstatistik.dk

Børne- og Undervisningsministeriets site med resultater og statistikker fra landets skoler – både folkeskoler og privatskoler.

Her vises en række informationer om den enkelte skole:

  • karaktergennemsnit ved afgangsprøver
  • gennemsnitlige elevantal pr klasse
  • samlede antal elever
  • overgang til ungdomsuddannelse

og alle tal sammenlignes med kommune- og landsgennemsnit.

Børne og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriets hovedhjemmeside opdateres dagligt med nyt om lovgivning, initiativer, retningslinjer, bekendtgørelser mv.

Retsinformation

‘Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv’ findes på retsinformation.dk, hvor love, beslutningsforslag, regler og afgørelser kan hentes fra ministerier, Folketinget og Folketingets Ombudsmand.

Whistleblowerordning

Alle danske virksomheder – både offentlige og private – med mere end 50 ansatte skal etablere whistleblowerordninger.

Loven skal sikre, at ansatte der oplever seksuel chikane, økonomisk svindel eller andre kritisable forhold kan indberette det via en sikker og tryg kanal – og uden at frygte for repressalier.

Du kan læse mere om KPR’s Whistleblowerordning her.