fbpx

To afdelinger

med S-tog i midten

Om Køge Private Realskole

Drømmer du om at give dit barn en skolegang med fokus på faglighed, et fællesskab centreret om høj trivsel og gensidig respekt samt et trygt miljø, der skaber grobund for faglig udvikling og dannelse? Så er Køge Private Realskole det rette sted for dit barn. 

Flere end 600 elever har hver dag sin gang på vores skole. Eleverne er fordelt på klassetrinene 0.-9. klasse. Derudover har vi som den eneste skole i Danmark “Maternelleklasser”, der er et tilbud om skolegang til børnehavebørn i alderen 4-5 år. Læs mere om vores Maternelleklasser her (LINK - til afsnit om maternelleklasser). 

På tværs af klassetrin, elever og lærere deler vi stærke værdier og stolte traditioner, som har til formål at sikre et fælles udgangspunkt for at fremme faglig udvikling og personlige kompetencer. 

Faglighed og dannelse i centrum
På Køge Private Realskole har vi tradition for høj faglighed og dannelse. Det er vigtigt for os, at vores lærere har et tilstrækkeligt højt fagligt niveau og pædagogiske evner, da kombinationen kan realisere og udvikle elevernes potentiale. Vi har et fokus på at motivere eleverne og at stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære, opdage og erkende. 

Trivsel og respekt
På skolen har vi et fælles ansvar for at sikre en høj trivsel og respekt til hinanden. Der skal være et positivt fællesskab. Det gælder både mellem elever, lærere, forældre og øvrige. Vi tror nemlig på, at vi udvikler os bedst i samspil med andre. 

Derudover skal der være plads til en åben, tillidsfuld og ærlig dialog, hvor vi udviser respekt for hinanden uanset forskelligheder. Det vægter vi højt, fordi vi mener, at et trygt miljø skaber de bedste betingelser for, at vores elever tør, har lyst og kan udvikle sig fagligt. 

Tryghed og faste rammer
En tredje væsentlig værdi, der fylder på skolen, er tryghed og faste rammer. For os er et trygt undervisningsmiljø lig med faglig udvikling, fordi tryghed giver ro og mulighed for fordybelse og dermed udvikling. 

Derudover værdsætter vi også faste rammer. Vi har tradition for klare roller mellem lærere og elever, hvor vi også er tydelige omkring ansvaret og forventninger i samarbejdet. Det er vores erfaring, at det giver en tryghed og ro hos eleverne. 


Velkommen til Køge Private Realskole, hvor eleven lærer at lære, hvor eleven bliver udfordret og hvor grundlaget for undervisning i sin fineste form forefindes.

Få de seneste nyheder, ferie- og aktivitetsplaner direkte i din mailboks

Skolen videregiver aldrig kontaktoplysninger

Ring til skolens kontor

Ring direkte til SFO'en

Send en mail til os

CVR: 19 50 46 38

Følg os

Chat med os på Facebook