Skip to main content

Fag og karakterer

Fag, karaktergivning og evaluering

På Køge Private Realskole undervises efter Fælles Mål:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal.

Fagligheden i fokus

På Køge Private Realskole mener vi det, når vi siger, at vi har fagligheden i fokus. Derfor udbyder vi flere og andre fag, end man gør i folkeskolen, idet vi har kinesisk, skak og dans på skoleskemaet. I flere fag ligger vores timetal over timetallet i folkeskolen. Timetallet i de enkelte fag kan ses af skolens timefordelingsplan nedenfor.

Af timefordelingsplanen fremgår også, at vores 0. klasse nærmest er at betragte som 1. klasse, idet der udelukkende er fagfaglige timer på skemaet.

Tidlig sprogstart

En anden særlig ting på KPR er vores tidlige sprogstart. I 0. klasse har eleverne dansk, engelsk og tysk. Sprogpaletten udvides fra 1. klasse med kinesisk, som er obligatorisk 0.-5. klasse og kan tilvælges som valgfag 6.-9. klasse, med lektionstal: 6. klasse 2, i 7. klasse 3 og 8.-9. klasse har 2 ugentlige lektioner i kinesisk.

Idræt

Idræt er for 0.-5. årgang afløst af to lektioners svømning om ugen i Køge Svømmeland, som ligger 100 m fra skolen. 5. årgang har udover svømning også en times dans på skemaet om ugen. I 6. klasse er idræt afløst af en danselektion om ugen. 7.-9. klasse har idræt i Rishøjhallen.

Timefordelingsplan 2022/2023

Evalueringssstruktur

Køge Private Realskole undervises efter Fælles Mål
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal.

Vejen til at nå målene og progressionen for de enkelte fag fremgår bl.a. af skolens årsplaner, som ligger på intra.

  • Karakterer – gives tre gange om året til 3.-9. årgang.
  • Konsultationer – afholdes for alle årgange fire gange årligt.
  • Statusrapport – udkommer for 1.-7. klasse tre gange om året.
  • Terminsprøver – afholdes for 8. og 9. klasserne i uge 4 og 3 i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk.
  • UPV – uddannelsesparathedsvurdering for 8. og 9. klasserne sker to gange årligt ud fra karakterer, sociale- og faglige forudsætninger.
  • Årsprøver – 8. klasserne afslutter skoleåret med en mundtlig årsprøve i engelsk og tysk/fransk.

Herudover indgår feedback og evaluering af elevernes arbejde som en naturlig del af undervisningen og sker løbende.

Evalueringsstrukturen i oversigtsform