Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

To afdelinger med S-tog i midten

Om Køge Private Realskole

Drømmer du om at give dit barn en skolegang med fokus på faglighed, et fællesskab centreret om høj trivsel og gensidig respekt samt et trygt miljø, der skaber grobund for faglig udvikling og dannelse? Så er Køge Private Realskole det rette sted for dit barn.

Flere end 500 elever har hver dag sin gang på vores skole. Eleverne er fordelt på klassetrinene 0.-9. klasse. Derudover har vi som den eneste skole i Danmark “Maternelleklasser”, der er et tilbud om skolegang til børnehavebørn i alderen 4-5 år. Læs mere om vores Maternelleklasser her. På tværs af klassetrin, elever og lærere deler vi stærke værdier og stolte traditioner, som har til formål at sikre et fælles udgangspunkt for at fremme faglig udvikling og personlige kompetencer.

Faglighed og dannelse i centrum

På Køge Private Realskole har vi tradition for høj faglighed og dannelse. Det er vigtigt for os, at vores lærere har et højt fagligt niveau og pædagogiske evner, da kombinationen kan realisere og udvikle elevernes potentiale. Vi har fokus på at motivere eleverne og at stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære, opdage og erkende.

Trivsel og respekt

På skolen har vi et fælles ansvar for at sikre en høj trivsel og respekt for hinanden. Der skal være et positivt fællesskab. Det gælder både mellem elever, lærere, forældre og øvrige. Vi tror nemlig på, at vi udvikler os bedst i samspil med andre.

Derudover skal der være plads til en åben, tillidsfuld og ærlig dialog, hvor vi udviser respekt for hinanden uanset forskelligheder. Det vægter vi højt, fordi vi mener, at et trygt miljø skaber de bedste betingelser for, at vores elever tør, har lyst og kan udvikle sig fagligt.

Tryghed og faste rammer

En tredje væsentlig værdi, der fylder på skolen, er tryghed og faste rammer. For os er et trygt undervisningsmiljø lig med faglig udvikling, fordi tryghed giver ro og mulighed for fordybelse og dermed udvikling.

Derudover værdsætter vi også faste rammer. Vi har tradition for klare roller mellem lærere og elever, hvor vi også er tydelige omkring ansvaret og forventninger i samarbejdet. Det er vores erfaring, at det giver en tryghed og ro hos eleverne.

Indskoling

På Køge Privat Realskole danner høj faglighed, respekt og traditioner rammerne for et unikt fællesskab. Allerede fra første skoledag i indskolingen prioriterer vi høj faglighed og lægger vægt på både tidlig læsestart og sprogstart.

Vi har fokus på gensidig respekt, tydelige rammer og anerkendelse, hvilket betyder, at eleverne fra starten tiltaler vores engagerede undervisere som hr. og fru, mødes i øjenhøjde med et smil på læben. Vores traditionsrige skole byder også på en lang række faste traditioner, herunder morgensang fra den danske højskolesangbog, adventsfest og udskolingens gallafest der prydes af lancier.

Mellemtrinnet

På Køge Privat Realskole fokuserer vi både på faglighed og socialt fællesskab i mellemtrinnet. Eleverne opdeles i niveauer i matematik, engelsk og tysk for at styrke venskaber og gensidig respekt på tværs af årgangen.

Alle undervisere omtales som hr. og fru, hvilket understreger respekten mellem lærer og elev. Fra 1. klasse får eleverne undervisning i kinesisk, engelsk og tysk. Dette udvider deres kulturelle horisont, og vores lejrture har et internationalt fokus, der øger global forståelse. Vi forbereder dit unge menneske til udskoling med fokus på rettigheder i fællesskabet, disciplin, pligter og et fokus på at blive klar til ungdomsuddannelsen.

Udskolingen

Udskolingen holder til i vores campus Ølbycenter 8, hvor de store elever kan fordybe sig i undervisningen, hygge sig på tagterrassen og har tilladelse til at forlade skolens område i pauserne.

Vi forbereder dit unge menneske til udskoling med fokus på rettigheder i fællesskabet, disciplin, pligter og et fokus på at blive klar til ungdomsuddannelsen.