Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

Kultur – også på væggene

Kultur og traditioner

På Køge Private Realskole er læring og udvikling i højsædet, hvorfor det er en vigtig prioritet hos os at sikre de bedste rammer for faglig udvikling og personlige kompetencer.

Vores læringsramme bygger på nogle faste traditioner og regler, og det er vigtigt for os, at samtlige elever og lærere på skolen trives inden for vores rammer. Derfor har vi også et stort fokus på at sikre en synlig pædagogisk linje i vores dagligdag, som bygger på vores traditioner, rammer og regler. Det skal skabe grundlag for en stærk indlæring og viden. Vi tror på vigtigheden i at have en fast og synlig disciplin i forholdet mellem elev og lærer.

Det er læreren, der sætter rammerne og retningen for lektionerne og undervisningsforløbet, så eleverne får den bedst mulige læring. Det er derfor også vigtigt, at forholdet mellem elev og lærer bygger på gensidig respekt, da det er med til at støtte op om et godt læringsmiljø i undervisningen. På skolen vægter vi sammenhold og fællesskab højt.

Vi værner om de danske højtider og traditioner, hvor vi eksempelvis synger sange fra Højskolesangbogen flere gange om ugen. Det er med til at danne eleverne, skabe sammenhold og så er det en god måde at starte en ny dag på.