Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

Morgensang

Morgensamling med morgensang omkring flyglet – god start inden det går løs I klasselokalerne

    Traditioner der samler og skaber det gode fællesskab

    Hos Køge Private Realskole sætter vi en ære I at have stolte traditioner. Vi dyrker og værner om de danske traditioner på skolen, fordi de er med til at binde os sammen samtidig med, at de skaber et samlingspunkt, hvor fællesskabet kan blomstre.

    En af de traditioner, der er højt værdsat af både elever og lærere, er fælles morgensang på skolen. Her mødes alle elever og lærere om sang, inden undervisningen går I gang I klasselokalerne.

    En anden tradition er den årlige lejrskoletur, der giver eleverne gode oplevelser sammen, når den daglige skolegang skiftes ud med andre omgivelser og et alternativt skema for et par dage.

    Derudover har vi også hyggelige traditioner som fx fastelavn, Adventsfest, Luciaoptog, Gallafest, Diskofest, sidste skoledag for 9. klasse og meget andet. Vores traditioner spænder bredt, men fælles for dem alle er, at de har stor værdi for både elever og lærere, og at de bidrager til en god hverdag på skolen.