Skip to main content

Tæt samarbejde med elev, lærer og forældre

Elever og lærere i tæt samarbejde med forældre

På skolen har vi et tæt samarbejde mellem elev, lærer og forælder, fordi vi tror på, at det er i et samspil herimellem, at det bedste resultat og udvikling sker. For at sikre et tæt samarbejde prioriterer vi en løbende og åben dialog, hvor der er mulighed for, at forældre er orienteret og kan have en finger på pulsen med deres barns udvikling, trivsel, opførsel eller andet. Som udgangspunkt foregår dialogen på en af nedenstående måder, som du kan læse mere om her.
Kontakten over Intra
Forældre, lærere og elever kan kontakte hinanden skriftligt over intra.
Konsultationer
Her er tale om et 10 minutters møde med en faglærer, efter eget ønske, i tidsrummet 15:00 – 17:00. Dette foregår typisk om tirsdagen. Hvis man som forældre ønsker at booke flere konsultationer samme dag, er dette også en mulighed. Der er konsultationer 8 gange om året.
Månedsrapport
Denne beskriver elevens deltagelse og opførsel i timerne. Månedsrapporten bliver sendt hjem til forældrene. En gang om måneden.
Den daglige dialog

Denne foregår også ved fysisk fremmøde, f.eks. ved aflevering eller afhentning.

Book et møde