Tag din 10. klasse på Køge Private Realskole
Skip to main content

Et kig ind I vores klasselokaler

– arbejdsro, høj faglighed, samarbejde og fællesskab med klassekammeraterne

Elever og lærere i tæt samarbejde med forældre

På skolen har vi et tæt samarbejde mellem elev, lærer og forælder, fordi vi tror på, at det er i et samspil herimellem, at det bedste resultat og udvikling sker. For at sikre et tæt samarbejde prioriterer vi en løbende og åben dialog, hvor der er mulighed for, at forældre er orienteret og kan have en finger på pulsen med deres barns udvikling, trivsel, opførsel eller andet. Som udgangspunkt foregår dialogen på en af nedenstående måder, som du kan læse mere om her.
Indskolingen
– maternelle, 0’de klasse og 1.-3. klasse
Indskolingsklasse
– der arbejdes med anvendt matematik
Billedkunst
– her er læreren selv kunstner
Virkningsfuld rammesætning
– læring baseret på engagement og godt klassemiljø
Musik- og øvelokaler

– med det rigtige udstyr og plads til både musik og dans

Udskolingen og næste skridt
– eleverne rustes til at kunne håndtere gymnasie- og studiearbejde
Fremlæggelse I fysik / kemi
– alle lytter med og giver feedback
Fysik / kemi I udskolingen
– forsøg, fremlæggelse og konstruktiv feedback