Skip to main content

Levende, aktive skoledage med høj faglighed

En faglig dannelsesrejse hvor selvbevidsthed og fællesskab styrkes

Indskoling

På Køge Privat Realskole danner høj faglighed, respekt og traditioner rammerne for et unikt fællesskab. Allerede fra første skoledag i indskolingen prioriterer vi høj faglighed og lægger vægt på både tidlig læsestart og sprogstart.

Vi har fokus på gensidig respekt og anerkendelse, hvilket betyder, at eleverne fra starten tiltaler vores engagerede undervisere som hr. og fru. Vores traditionsrige skole byder også på en lang række faste traditioner, herunder morgensang fra den danske højskolesangbog.

Mellemtrinnet

På Køge Privat Realskole fokuserer vi både på faglighed og socialt fællesskab i mellemtrinnet. Eleverne opdeles i delehold for at styrke venskaber og gensidig respekt. Alle undervisere omtales som hr. og fru, hvilket understreger respekten mellem lærer og elev.

Fra 1. klasse får eleverne undervisning i kinesisk, som udvider deres kulturelle horisont, og vores lejrture har et internationalt fokus, der øger global forståelse. Vi forbereder dit barn til udskoling med fokus på rettigheder, disciplin og pligter.